logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Stanoviska

Koordinované závazné stanovisko

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) připadá v úvahu u správních orgánů, které vykonávají působnost více dotčených orgánů současně ve více oblastech veřejné správy, resp. podle více zákonů ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, pozemních komunikacích, státní památkové péče, popř. za jakých podmínek.

více... | Publikováno 28.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017