logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Stanoviska

Jednotné enviromentální závazné stanovisko

Vydávání jednotného enviromentální stanoviska ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku. Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

více... | Publikováno 8.3.2024

Koordinované závazné stanovisko

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) připadá v úvahu u správních orgánů, které vykonávají působnost více dotčených orgánů současně ve více oblastech veřejné správy, resp. podle více zákonů ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, pozemních komunikacích, státní památkové péče, popř. za jakých podmínek.

více... | Publikováno 28.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies