logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odpadové hospodářství

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

více... | Publikováno 27.7.2017

Nakládání s nebezpečnými odpady

Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

více... | Publikováno 27.7.2017

Odstraňování odpadů

Odstraňování odpadů v mimořádných případech

více... | Publikováno 27.7.2017

Oznamovací povinnosti

Oznamovací povinnosti provozovatelů

více... | Publikováno 27.7.2017

Souhlas k upuštění od třídění

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

více... | Publikováno 27.7.2017

Vydávání vyjádření

Vydávání vyjádření k nakládání s odpady

více... | Publikováno 27.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019