logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Závazné stanovisko a vyjádření dle zákona o odpadech

Publikováno 2.2.2021

Závazné stanovisko a vyjádření dle ustanovení § 146 odst. 3 zákona o odpadech

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Závazné stanovisko dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a vyjádření dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) a c) zákona o odpadech

4. Základní informace o životní situaci:

a) Městský úřad Hranice, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty:

  • k terénním úpravám a
  • k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

b) Městský úřad Hranice, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává dále dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) a c) zákona o odpadech vyjádření:

  • ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.),
  • ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a
  • k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je zároveň žadatelem v příslušném řízení podle stavebního zákona. V případě žádosti o vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého je žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která je/bude provozovatelem příslušného zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti o závazné stanovisko, resp. písemné žádosti o vyjádření. Žadatel specifikuje, k jakému záměru žádá vydat závazné stanovisko nebo vyjádření, a popíše způsob nakládání s odpady a vedlejšími produkty. Žadatel případně připojí také technický popis zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo technický popis a parametry výroby oxidu titaničitého. Žádost se podává na podatelnu Městského úřadu Hranice, nebo zasláním na adresu: Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí – odpadové hospodářství, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti o závazné stanovisko, resp. písemné žádosti o vyjádření, s náležitostmi uvedenými výše. (V případě potřeby doplnění žádosti bude žadatel kontaktován dle uvedených kontaktních údajů.)

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

S kým: Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí – odpadové hospodářství, Ing. Michal Kočnar, 581 828 350, e-mail: michal.kocnar@mesto-hranice.cz

Kdy: ve dnech pondělí, středa od 7,50 – 17,00 hod.
V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít sebou:

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o odpadech (PDF) nebo Žádost o závazné stanovisko dle zákona o odpadech (word), resp. Žádost o vyjádření dle zákona o odpadech (PDF) nebo Žádost o vyjádření dle zákona o odpadech (word) včetně příloh (např. projektová dokumentace s popisem způsobu nakládání s odpady, plná moc v případě zastupování, příp. jiné).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K dispozici také na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dnů, 60 dnů ve složitých případech

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

----------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Elektronickou službu, kterou lze využít:

Datová schránka Městského úřadu v Hranicích a el. pošta: podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

  • vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti obsahu závazného stanoviska nebo vyjádření není přípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

---------

21. Nejčastější dotazy:

---------

22. Další informace:

--------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ze zákona o odpadech.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

----------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba:

Ing. Michal Kočnar, 581 828 350, e-mail: michal.kocnar@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

27. 1. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:

27. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

------------

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021