logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vyjádření k odlovu spárkaté zvěře

Publikováno 27.7.2017

Lov spárkaté zvěře, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav

Vyjádření k odlovu spárkaté zvěře 

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Lov spárkaté zvěře, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav

4. Jedná se o řízení, o které žádá uživatel honitby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti uživatele honitby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti s řádným zdůvodněním požadovaného lovu daného druhu zvěře.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné žádosti.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348
Kdy: V hodiny pro veřejnost
Po a St - 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
---
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání souhlasu s lovem spárkaté zvěře pro kterou nejsou v honitbě stanoveny minimální a normované stavy je bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

V případě pronajaté honitby držitel honitby.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
---
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

žádosti, vzhledem k nutnosti doložení dokladu o o užívání honitby, nelze podávat elektronickou formou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon ČNR č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
---
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kdy se žádost o vyjádření k odlovu zvěře podává? V případě, že uživatel honitby chce provádět lov samičí zvěře a samčí zvěře do 2 let věku u těch druhů zvěře, pro které nejsou pro danou honitbu stanoveny minimální a normované stavy.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
pracovníka státní správy myslivosti odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

6. 3. 2023

Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies