logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Lov na nehonebních pozemcích

Publikováno 27.7.2017

Povolení lovu na nehonebních pozemcích

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Povolení lovu na nehonebních pozemcích

4. Jedná se o řízení, o které žádá uživatel honitby, jedná se i o lov zdivočelých holubů ve městech.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti uživatele honitby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti s řádným zdůvodněním požadovaného lovu daného druhu zvěře.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné žádosti.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Ing. Michal Pajdla, tel.: 581 828 348
Kdy: V hodiny pro veřejnost
Po a St - 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

---
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

- - -

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Rozhodnutí je bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Kromě uživatele i vlastník,popř. nájemce nehonebního pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
---
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti vzhledem k doložení katastrální mapy nelze podávat elektronickou formou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon ČNR č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

---
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kdo podává žádost o lov zvěře na nehonebních pozemcích? Vlastník nebo nájemce nehonebního pozemku.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
pracovníka státní správy myslivosti odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Michal Pajdla

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

3. 2. 2020

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021