logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Snížení stavu zvěře

Publikováno 27.7.2017

Snížení stavu zvěře případně zrušení chovu zvěře v honitbě, změna plánu

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Snížení stavu zvěře případně zrušení chovu zvěře v honitbě, změna plánu

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o řízení, o které žádá uživatel honitby nebo držitel honitby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti uživatele honitby, nebo na návrh vlastníka nebo uživatele honebních pozemků, na návrh orgánu ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti nebo návrhu s řádným zdůvodněním.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné žádosti nebo návrhu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348
Kdy: V hodiny pro veřejnost
Po a St - 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Zdůvodnění žádosti s konkrétními důkazy, např. dokumentace škod zvěří.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

- - -

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání rozhodnutí o změně plánu nebo snížení stavu zvěře v honitbě je bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Držitel honitby, v případě návrhu majitele nebo uživatele honebních pozemků.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
---

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

žádosti lze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon ČNR č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
--
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
pracovníka státní správy myslivosti odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

6. 3. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies