logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pochybnosti, zda se jedná o půdní fond

Publikováno 28.7.2017

Rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o součást zemědělského půdního fondu

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o součást zemědělského půdního fondu dle odstavce 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Do ZPF dále náleží též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod. V pochybnostech rozhoduje orgán ochrany ZPF.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání rozhodnutí žádá vlastník, případně nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnostech 

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753017 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Kdy: Po a St - 8,00-17,00 hod., po předchozí telefonické domluvě v úterý, čtvrtek, pátek

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Výpis z katastru nemovitostí
• Platný snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí
• Textová část, ve kterém vlastník (nájemce) sdělí důvody, které ho vedou k podání žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnostech

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy a na internetových stránkách města Hranice. ve formátu PDF nebo word.

Nabízíme také možnost vyplnění interaktivního formuláře Žádosti o rozhodnutí v pochybnostech .

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání rozhodnutí se správní poplatky nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je stanovena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a to 30 dnů od zahájení řízení a ve zvlášť složitých případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
---
15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí, vyzve odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě doplnil potřebnými údaji nebo podklady.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datová schránka Městského úřadu v Hranicích ID: q8abr3t a elektronická podatelna: podatelna@mesto-hranice.cz (s elektronicky ověřeným podpisem).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
---
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na Městském úřadě Hranice.  O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
---
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Problematiku lze konzultovat s pracovníkem: Ing. Táňa Drábková, tel.: 581 828 347, tana.drabkova@mesto-hranice.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Táňa Drábková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

15.2.2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.2.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies