logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Žádost o závazné stanovisko

Publikováno 4.9.2023

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší

Žádost o závazné stanovisko

 1. Identifikační číslo:
  -------

 2. Kód:
  -------

 3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o závazné stanovisko dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší)

4. Základní informace o životní situaci:

Městský úřad Hranice, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (tzv. nevyjmenovaného stacionárního zdroje).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je/bude provozovatelem nevyjmenovaného stacionárního zdroje (stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, který není uveden v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti o závazné stanovisko se specifikací nevyjmenovaného stacionárního zdroje, a to na podatelnu Městského úřadu Hranice, nebo zasláním na adresu: Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - ochrana ovzduší, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti o závazné stanovisko se specifikací nevyjmenovaného stacionárního zdroje, doplněné potřebnými podklady. (V případě potřeby doplnění žádosti, bude žadatel kontaktován dle uvedených kontaktních údajů).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

S kým: Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - ochrana ovzduší, Ing. Petra Bělíková, 581 828 350, e-mail: petra.belikova@mesto-hranice.cz

Kdy: ve dnech pondělí, středa od 7,50 – 17,00 hod.
V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít sebou:

Žádost o závazné stanovisko (PDF) nebo Žádost o závazné stanovisko (word)

 • projektová dokumentace s popisem technologie 
 • plná moc v případě zastupování

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o závazné stanovisko (PDF) nebo Žádost o závazné stanovisko (word) dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. K dispozici také na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez správního poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dnů, 60 dnů ve složitých případech

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

----------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky, nebo písemně.

16. Elektronickou službu, kterou lze využít:

Datová schránka: q8abr3t a el. pošta: podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

-   vyhláška č. 415/2012Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti obsahu závazného stanoviska není přípustné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

---------

21. Nejčastější dotazy:

---------

22. Další informace:

--------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ze zákona o ochraně ovzduší.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

----------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba:

Ing. Petra Bělíková, 581 828 350, petra.belikova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:

5. 2.2024

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

------------

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies