logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úplné znění ÚP Rakov po změně č. 3

Publikováno 12.6.2018

Zastupitelstvo obce Rakov, vydalo, po projednání, dne 4.6.2018 změnu č. 3 územního plánu Rakov, formou opatření obecné povahy pod č..j: ORM/15372/17-40. Veřejnou vyhláškou byla vydaná změna č.3 územního plánu Rakov a úplné znění územního plánu Rakov po změně č.3 doručena a nabyla účinnosti dne 26.6.2018.

Veřejnou vyhláškou byla vydaná změna č.3 územního plánu Rakov a úplné znění územního plánu Rakov po změně č.3 doručena a nabyla účinnosti dne 26.6.2018.

Dokumentace úplného znění územního plánu Rakov po vydané změně č.3. je k nahlédnutí na těchto místech:

  • Obec Rakov
  • Obecní úřad Opatovice, stavební úřad
  • MěÚ Hranice, úřad územního plánování

Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách obce Rakov.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies