logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Opatovice

Územní studie US Opatovice Z22 – Pod Lidovým domem II

Pořízení Územní studie US Opatovice Z22 – Pod Lidovým domem II (dále jen „územní studie“) je uloženo Územním plánem Opatovice. Územní studie navrhuje řešení obytné zástavby rodinnými domy, rozdělení pozemku (parcelaci), způsob obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území a jejího napojení na širší území. Územní studie navrhuje změnu dopravního napojení zastavitelné plochy Z22 na nadřazenou komunikační síť proti návrhu v Územním plánu Opatovice.

více... | Publikováno 11.9.2023

Územní studie US Opatovice Z3 – U Potoka

Pořízení Územní studie US Opatovice Z3 – U Potoka (dále jen „územní studie“) je uloženo Územním plánem Opatovice. Územní studie navrhuje řešení obytné zástavby rodinnými domy, rozdělení pozemku (parcelaci), způsob obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území a jejího napojení na širší území.

více... | Publikováno 11.9.2023

Územní studie US Opatovice Z1 - Panská stodola II

Pořízení Územní studie US Opatovice Z1 - Panská stodola II (dále jen „územní studie“) je uloženo Územním plánem Opatovice. Územní studie navrhuje řešení obytné zástavby rodinnými domy, rozdělení pozemku (parcelaci), způsob obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území a jejího napojení na širší území.

více... | Publikováno 11.9.2023

Územní plán Opatovice

Zastupitelstvo obce Opatovice usnesením č. 8-5/8/2019 ze dne 16. 12. 2019, vydalo formou opatření obecné povahy č. j. ORM/41353/19-25 „Územní plán Opatovice“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 1. 1. 2020.

více... | Publikováno 22.1.2020
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies