logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Opatovice

Publikováno 22.1.2020

Zastupitelstvo obce Opatovice usnesením č. 8-5/8/2019 ze dne 16. 12. 2019, vydalo formou opatření obecné povahy č. j. ORM/41353/19-25 „Územní plán Opatovice“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 1. 1. 2020.

Do územního plánu Opatovice lze nahlížet na těchto místech:

  • Obec Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
  • Obecní úřad Opatovice, stavební úřad, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
  • MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice 1

Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:

  • MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice 1

Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách obce Opatovice.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020