logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Špičky

Zpráva o uplatňování územního plánu Špičky za období 2014 - 2017

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Špičky za období 2014-2017 schválilo Zastupitelstvo obce Špičky usnesením ze dne 23.5.2018.

více... | Publikováno 11.6.2018

Územní plán Špičky

Zastupitelstvo obce Špičky usnesením ze dne 5. 3. 2014 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Špičky“. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Špičky vydán, nabylo účinnosti dne 24.4. 2014.

více... | Publikováno 16.8.2017

Územní studie "Z6" Špičky

Pořízení územní studie lokality „Z6“ Špičky (dále jen „Územní studie“) je uloženo územním plánem Špičky. Územní studie je pořízena na základě schválení Zastupitelstvem obce Špičky ze dne 5.3.2014. Obec podala podnět pořizovateli dne 13.5.2014.

více... | Publikováno 16.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies