logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Špičky

Zpráva o uplatňování územního plánu Špičky za období 2014 - 2017

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Špičky za období 2014-2017 schválilo Zastupitelstvo obce Špičky usnesením ze dne 23.5.2018.

více... | Publikováno 11.6.2018

Územní plán Špičky

Územní plán Špičky byl vydán Zastupitelstvem obce Špičky dne 5.3.2014 formou opatření obecné povahy č.j.OSUZPD/474/13-25, které nabylo účinnosti dne 24.4.2014. Územní plán včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u obce Špičky.

více... | Publikováno 16.8.2017

Územní studie "Z6" Špičky

Pořízení územní studie lokality „Z6“ Špičky (dále jen „Územní studie“) je uloženo územním plánem Špičky. Územní studie je pořízena na základě schválení Zastupitelstvem obce Špičky ze dne 5.3.2014. Obec podala podnět pořizovateli dne 13.5.2014.

více... | Publikováno 16.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019