logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Partutovice

Úplné znění ÚP Partutovice po Změně č. 1.

Zastupitelstvo obce Partutovice usnesením ze dne 5.11.2020 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Partutovice. Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Partutovice vydána, nabylo účinnosti dne 28.11.2020.

více... | Publikováno 18.2.2021

Změna č. 1 Územního plánu Partutovice

Zastupitelstvo obce Partutovice usnesením ze dne 5.11.2020 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Partutovice. Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Partutovice vydána, nabylo účinnosti dne 28.11.2020.

více... | Publikováno 18.2.2021

Zpráva o uplatňování ÚP Partutovice

Zprávu o uplatňování Územního plánu Partutovice za období 10/2014 – 11/2019 schválilo Zastupitelstvo obce Partutovice usnesením č. 19/ZO8/2020 na zasedání dne 5.3.2020. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 21.5.2020

Územní plán Partutovice

Zastupitelstvo obce Partutovice  usnesením ze dne 2.9.2014 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Partutovice “. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Partutovice   vydán, nabylo účinnosti dne 24.10.2014.

více... | Publikováno 15.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies