logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Klokočí

Návrh změny č. 1 Územního plánu Klokočí pro veřejné projednání

více... | Publikováno 23.2.2024

Zpráva o uplatňování Územního plánu Klokočí

Zprávu o uplatňování Územního plánu Klokočí v uplynulém období ( 06/2016 – 07/2020) schválilo Zastupitelstvo obce Klokočí na zasedání dne 23.6.2021. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 11.1.2022

Územní plán Klokočí

Zastupitelstvo obce Klokočí usnesením č. ZO3-26/2016 ze dne 6.6.2016, vydalo „Územní plán Klokočí“, formou opatření obecné povahy. Územní plán Klokočí nabyl účinnosti dne 22.6.2016.

více... | Publikováno 14.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies