logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Klokočí

Publikováno 14.8.2017

Zastupitelstvo obce Klokočí usnesením č. ZO3-26/2016 ze dne 6.6.2016, vydalo „Územní plán Klokočí“, formou opatření obecné povahy. Územní plán Klokočí nabyl účinnosti dne 22.6.2016.

Do územního plánu Klokočí lze nahlížet na OÚ Klokočí a na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí  a dopravy, oddělení územního plánování a na oddělení stavební úřad. Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet na OÚ Klokočí.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019