logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Horní Těšice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Těšice za období 07/2018-12/2022

Zprávu o uplatňování Územního plánu Horní Těšice za období 07/2018-12/2022, schválilo Zastupitelstvo obce Horní Těšice dne 17.04.2023. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny.

více... | Publikováno 7.6.2023

Územní plán Horní Těšice

Zastupitelstvo obce Horní Těšice usnesením ze dne 25.7.2018, pod číslem 371/2018, vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Horní Těšice“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 10.8.2018.

více... | Publikováno 29.10.2018
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies