logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Býškovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Býškovice za období 2018-2023

Zprávu o uplatňování Územního plánu Býškovice za období 2018-2022, schválilo Zastupitelstvo obce Býškovice usnesením č. UZ/5/8/2024 ze zasedání konaného dne 11.03.2024. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny.

více... | Publikováno 26.3.2024

Územní plán Býškovice

Zastupitelstvo obce Býškovice usnesením ze dne 8.3.2018 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/3251/17-28, „Územní plán Býškovice“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 30.3.2018. ​​​​​​​Územní plán Býškovice je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

více... | Publikováno 24.10.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies