logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Teplice nad Bečvou

Územní plán obce Teplice nad Bečvou

Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav.

více... | Publikováno 17.8.2017

Teplice nad Bečvou - Územní studie Záhumení

Územní studie byla pořízena pro území, v němž je územním plánem sídelního útvaru Teplice nad Bečvou uloženo prověření změny jejího využití. Území zahrnuje parcely č. 280/11, 280/12, 275/1, 275/14, 275/15, 275/16, 698/3 a části parc.č. 282/3, 275/17, 280/8 vše v k.ú. Teplice nad Bečvou.

více... | Publikováno 17.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021