logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Teplice nad Bečvou

Územní plán Teplice nad Bečvou

„Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, rozhodnutím č. j. KUOK 11561/2023 ze dne 6. února 2023 zrušil opatření obecné povahy – Územní plán Teplice nad Bečvou o jehož vydání rozhodlo Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou dne 13. 9. 2022, a které nabylo účinnosti dne 29. 9. 2022. Rozhodnutí nabylo právní moci oznámením na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje tj. 23. 2. 2023.

více... | Publikováno 28.2.2023
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies