logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Provodovice

Úplné znění ÚP Provodovice po Změně č. 1

Zastupitelstvo obce Provodovice usnesením ze dne 7. 10. 2019 vydalo formou opatření obecné povahy č. j. ORM/26326/19-19, Změnu č. 1 územního plánu Provodovice. Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 územního plánu Provodovice vydána, nabylo účinnosti dne 10.12.2019.

více... | Publikováno 25.11.2019

Změna č. 1 ÚP Provodovice

Zastupitelstvo obce Provodovice usnesením ze dne 7. 10. 2019 vydalo formou opatření obecné povahy č. j. ORM/26326/19-19, Změnu č. 1 územního plánu Provodovice. Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 územního plánu Provodovice vydána, nabylo účinnosti dne 10. 12. 2019

více... | Publikováno 25.11.2019

Územní plán Provodovice

Zastupitelstvo obce Provodovice usnesením ze dne 15.10.2008 vydalo formou opatření obecné povahy  „Územní plán Provodovice “. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán  Provodovice vydán, nabylo účinnosti dne 30.1.2009.

více... | Publikováno 16.8.2017

Zpráva o uplatňování ÚP Provodovice za období 2009 - 2012

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Provodovice v uplynulém období schválilo Zastupitelstvo obce Provodovice usnesením ze dne 12.12.2012.

více... | Publikováno 16.8.2017

Zpráva o uplatňování ÚP Provodovice za období 2013 - 2016

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Provodovice za období 2013-2016 schválilo Zastupitelstvo obce Provodovice usnesením ze dne 25.2.2017.

více... | Publikováno 16.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies