logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rakov

Zpráva o uplatňování ÚP Rakov

Zprávu o uplatňování Územního plánu Rakov za období 11/2015 – 06/2020 schválilo Zastupitelstvo obce Rakov usnesením č. UZ/231/XX/2020 na zasedání dne 29. 12. 2020. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 15.7.2021

Úplné znění ÚP Rakov po změně č. 3

Zastupitelstvo obce Rakov, vydalo, po projednání, dne 4.6.2018 změnu č. 3 územního plánu Rakov, formou opatření obecné povahy pod č..j: ORM/15372/17-40. Veřejnou vyhláškou byla vydaná změna č.3 územního plánu Rakov a úplné znění územního plánu Rakov po změně č.3 doručena a nabyla účinnosti dne 26.6.2018.

více... | Publikováno 12.6.2018

Změna č. 3. ÚP Rakov

Zastupitelstvo obce Rakov usnesením ze dne 4.6.2018 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/15372/17-40, změnu č. 3 územního plánu Rakov . Opatření obecné povahy, kterým byla změna č.3  územního plánu Rakov vydána  nabylo účinnosti dne 26.6.2018. 

více... | Publikováno 27.2.2018

Změna č. 2 územního plánu Rakov

Změna č.2 územního plánu Rakov byla vydána Zastupitelstvem obce Rakov dne 25.5.2017 formou opatření obecné povahy pod č.j.ORM/2514/17-16, které nabylo účinnosti dne 22.6.2017.

více... | Publikováno 16.8.2017

Zpráva o uplatňování územního plánu Rakov- 2011 - 2015

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Rakov za období 2011-2015 schválilo Zastupitelstvo obce Rakov usnesením ze dne 7.11.2015.

více... | Publikováno 16.8.2017

Změna č. 1 územního plánu Rakov

Změna č.1 územního plánu Rakov byla vydána Zastupitelstvem obce Rakov dne 27.12.2013 formou opatření obecné povahy č.j.OSUZPD/8761/13-20, které nabylo účinnosti dne 27.2.2014.

více... | Publikováno 16.8.2017

Údaje o vydaném Územním plánu Rakov

Zastupitelstvo obce Rakov usnesením ze dne 14. 12. 2011 vydalo formou opatření obecné povahy  „Územní plán Rakov  “. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán  Rakov vydán, nabylo účinnosti dne 30.12.2011.

více... | Publikováno 16.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies