logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rakov

Úplné znění Územního plánu Rakov po změně č. 3

Zastupitelstvo obce Rakov, vydalo, po projednání, dne 4.6.2018 změnu č. 3 územního plánu Rakov, formou opatření obecné povahy pod č..j: ORM/15372/17-40.

více... | Publikováno 12.6.2018

Změna č. 3. územního plánu Rakov

Zastupitelstvo obce Rakov usnesením ze dne 4.6.2018 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/15372/17-40, změnu č. 3 územního plánu Rakov .

více... | Publikováno 27.2.2018

Právní stav ÚP Rakov po změně č. 2

Zastupitelstvo obce Rakov, příslušné dle § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), vydalo, po projednání, dne 25.5.2017 formou opatření obecné povahy pod č.j. ORM/2514/17-16, změnu č. 2 územního plánu Rakov, které nabylo účinnosti dne 22.6.2017. V souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel Městský úřad Hranice, zajistil vyhotovení právního stavu územního plánu Rakov po vydání změny č. 2.

více... | Publikováno 15.9.2017

Změna č. 2 územního plánu Rakov

Změna č.2 územního plánu Rakov byla vydána Zastupitelstvem obce Rakov dne 25.5.2017 formou opatření obecné povahy pod č.j.ORM/2514/17-16, které nabylo účinnosti dne 22.6.2017.

více... | Publikováno 16.8.2017

Zpráva o uplatňování územního plánu Rakov- 2011 - 2015

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Rakov za období 2011-2015 schválilo Zastupitelstvo obce Rakov usnesením ze dne 7.11.2015.

více... | Publikováno 16.8.2017

Právní stav ÚP Rakov po změně č. 1

Zastupitelstvo obce Rakov, příslušné dle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), vydalo, po projednání, dne 27.12.2013 změnu č.1 územního plánu Rakov, formou opatření obecné povahy č.j.OSZPD/8761/13-20. Tato změna nabyla účinnosti dne 27.2.2014.

více... | Publikováno 16.8.2017

Změna č. 1 územního plánu Rakov

Změna č.1 územního plánu Rakov byla vydána Zastupitelstvem obce Rakov dne 27.12.2013 formou opatření obecné povahy č.j.OSUZPD/8761/13-20, které nabylo účinnosti dne 27.2.2014. Změna č.1 územního plánu Rakov včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u obce Rakov.

více... | Publikováno 16.8.2017

Údaje o vydaném Územním plánu Rakov

Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav.

více... | Publikováno 16.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019