logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změna č. 2 územního plánu Rakov

Publikováno 16.8.2017

Změna č.2 územního plánu Rakov byla vydána Zastupitelstvem obce Rakov dne 25.5.2017 formou opatření obecné povahy pod č.j.ORM/2514/17-16, které nabylo účinnosti dne 22.6.2017.

Změna č.2 územního plánu Rakov včetně dokladů o jeho pořizování je uložena u obce Rakov.

Do územního plánu Rakov včetně jeho změn lze nahlížet na OÚ Rakov a na MěÚ Hranice a OÚ Opatovice, stavebním úřadě.

Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019