logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Skalička

Územní plán Skalička

Zastupitelstvo obce Skalička usnesením ze dne 17. 8. 2017 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Skalička “. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Skalička vydán, nabylo účinnosti dne 2. 9. 2017.

více... | Publikováno 21.12.2017

Skalička - územní studie

Změna č. 1 Územní studie lokality Z3/3 obce Skalička

více... | Publikováno 16.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021