logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Skalička

Zpráva o uplatňování Územního plánu Skalička za období 2017 - 2021

Zprávu o uplatňování Územního plánu Skalička v uplynulém období (za období 2017-2021), schválilo Zastupitelstvo obce Skalička dne 16.12.2021. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny.

více... | Publikováno 24.10.2022

Územní plán Skalička

Zastupitelstvo obce Skalička usnesením ze dne 17. 8. 2017 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Skalička “. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Skalička vydán, nabylo účinnosti dne 2. 9. 2017.

více... | Publikováno 21.12.2017

Skalička - územní studie

Změna č. 1 Územní studie lokality Z3/3 obce Skalička

více... | Publikováno 16.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies