logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rouské

Zpráva o uplatňování územního plánu Rouské ve znění Změny č. 1 za období 2015-2019

Zprávu o uplatňování Územního plánu Rouské ve znění Změny č. 1 za období 2015-2019 schválilo Zastupitelstvo obce Rouské na zasedání dne 28. 4. 2021. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 12.5.2021

Úplné znění ÚP Rouské po změně č. 1

více... | Publikováno 21.1.2019

Změna č. 1 ÚP Rouské

Zastupitelstvo obce Rouské, vydalo po projednání, dne 18.1.2019 změnu č. 1 územního plánu Rouské, formou opatření obecné povahy pod č.j: ORM/24067/18-19.

více... | Publikováno 18.9.2018

Územní plán Rouské

Zastupitelstvo obce Rouské usnesením ze dne 14.12.2015 vydalo formou opatření obecné povahy  „Územní plán Rouské“. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán  Rouské vydán, nabylo účinnosti dne 29. 1. 2016.

více... | Publikováno 16.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies