logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Milotice nad Bečvou

Zpráva o uplatňování Územního plánu Milotice n. Bečvou

Zprávu o uplatňování Územního plánu Milotice nad Bečvou v uplynulém období ( 09/2018 – 09/2022) schválilo Zastupitelstvo obce Milotice nad Bečvou na zasedání dne 14. 12. 2022. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon). Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 stavebního zákona.

více... | Publikováno 17.4.2023

Územní plán Milotice nad Bečvou

Zastupitelstvo obce Milotice nad Bečvou usnesením ze dne 19.9.2018 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/625/17-63, „Územní plán Milotice nad Bečvou“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 6.10.2018.

více... | Publikováno 19.12.2018
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies