logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Malhotice

Návrh změny č. 1 ÚP Malhotice pro opakované veřejné projednání

více... | Publikováno 19.10.2020

Návrh změny č. 1 ÚP Malhotice

Návrh Změny č. 1 územního plánu Malhotice pro veřejné projednání

více... | Publikováno 27.9.2019

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2017

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Malhotice za období 2014-2017  schválilo Zastupitelstvo obce Malhotice usnesením ze dne 18.1.2018.

více... | Publikováno 27.2.2018

Územní plán Malhotice

Územní plán Malhotice byl vydán Zastupitelstvem obce Malhotice dne 13.12.2013 formou opatření obecné povahy  č.j.OSUZPD/6748/13-24, které nabylo účinnosti dne 3.1.2014. Územní plán včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u obce Malhotice.

více... | Publikováno 15.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021