logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Malhotice

Úplné znění ÚP Malhotice po změně č.1

více... | Publikováno 15.6.2022

Změna č.1 ÚP Malhotice

Změna č.1 Územního plánu Malhotice byl vydán Zastupitelstvem obce Malhotice dne 19.4.2021 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 5.5.2021.

více... | Publikováno 15.6.2022

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2017

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Malhotice za období 2014-2017  schválilo Zastupitelstvo obce Malhotice usnesením ze dne 18.1.2018.

více... | Publikováno 27.2.2018

Územní plán Malhotice

Územní plán Malhotice byl vydán Zastupitelstvem obce Malhotice dne 13.12.2013 formou opatření obecné povahy  č.j.OSUZPD/6748/13-24, které nabylo účinnosti dne 3.1.2014. Územní plán včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u obce Malhotice.

více... | Publikováno 15.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies