logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Střítež nad Ludinou

Zpráva o uplatňování ÚP Střítež n.L.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Střítež nad Ludinou v uplynulém období ( 10/2014 – 11/2019) schválilo Zastupitelstvo obce Střítež nad Ludinou usnesením č. 5/11/2020 na zasedání dne 22.1.2020. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 18.6.2020

Územní studie veřejného prostranství Střítež nad Ludinou

více... | Publikováno 11.7.2019

Územní plán Střítež nad Ludinou

Zastupitelstvo obce Střítež nad Ludinou usnesením ze dne 17.9.2014 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Střítež nad Ludinou “. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Střítež nad Ludinou vydán, nabylo účinnosti dne 23.10.2014.

více... | Publikováno 16.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies