logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Dolní Těšice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Těšice za období 12/2017–12/2023

Zprávu o uplatňování Územního plánu Dolní Těšice za období 12/2017–12/2023 schválilo Zastupitelstvo obce Dolní Těšice usnesením č. 5/8/2024 z 8. zasedání konaného dne 17.06.2024. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny.

více... | Publikováno 26.6.2024

Územní plán Dolní Těšice

Zastupitelstvo obce Dolní Těšice usnesením ze dne 13. 12. 2017 vydalo „Územní plán Dolní Těšice“, formou opatření obecné povahy. Územní plán Dolní Těšice nabyl účinnosti dne 28. 12. 2017.

více... | Publikováno 24.1.2018
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies