logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Jindřichov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jindřichov

Zprávu o uplatňování Územního plánu Jindřichov v uplynulém období ( 07/2017 – 07/2021) schválilo Zastupitelstvo obce Jindřichov na zasedání dne 03.05.2022. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 6.9.2022

Územní plán Jindřichov

Zastupitelstvo obce Jindřichov usnesením ze dne 13. 6. 2017 vydalo „Územní plán Jindřichov“, formou opatření obecné povahy. Územní plán Jindřichov nabyl účinnosti dne 18.7. 2017.

více... | Publikováno 14.12.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies