logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hustopeče nad Bečvou

Zpráva o uplatňování územního plánu Hustopeče nad Bečvou za období 2018–2023

Zprávu o uplatňování Územního plánu Hustopeče nad Bečvou v uplynulém období (03/2018-06/2023) schválilo Zastupitelstvo městyse Hustopeče nad Bečvou na zasedání dne 14. 12. 2023 usnesením č. ZM/2023/06/16. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“). Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 stavebního zákona.

více... | Publikováno 25.1.2024

Úplné znění ÚP Hustopeče nad Bečvou po vydání změny č. 2

V souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel – Městský úřad Hranice, odbor rozvoje a investic, zajistil po vydání Změny č. 2 vyhotovení dokumentace Územní plán Hustopeče nad Bečvou – úplné znění po změně č. 2. Územní plán Hustopeče nad Bečvou byl vydán usnesením Zastupitelstva městyse Hustopeče nad Bečvou č. ZM/2018/01/06 ze dne 22. 2. 2018, pod č. j. ORM/2697/17-44 (účinnost 13.3.2018), Změna č. 1 územního plánu Hustopeče nad Bečvou vydána usnesením Zastupitelstva městyse Hustopeče nad Bečvou č. ZM/2021/01/05 ze dne 25. 2. 2021, pod č. j. ORM/1639/20-36 (účinnost 1.4.2021 ) a Změna č. 2 územního plánu Hustopeče nad Bečvou vydána usnesením Zastupitelstva městyse Hustopeče nad Bečvou č. ZM/2023/05/05 ze dne 26.10.2023, pod č. j. ORI/28496/22-34 (účinnost 19.12.2023 )

více... | Publikováno 1.12.2023

Změna č. 2 územního plánu Hustopeče nad Bečvou

Zastupitelstvo městyse Hustopeče nad Bečvou usnesením č. ZM/2023/05/05 ze dne 26.10.2023 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Hustopeče nad Bečvou. Změna č. 2 Územního plánu Hustopeče nad Bečvou (opatření obecné povahy č. j. ORI/28496/22-34), nabyla účinnosti dne 19.12.2023.

více... | Publikováno 1.12.2023

Změna č. 1 Územního plánu Hustopeče nad Bečvou

Zastupitelstvo městyse Hustopeče nad Bečvou usnesením č. ZM/2021/01/05 ze dne 25. 2. 2021 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Hustopeče nad Bečvou. Změna č. 1 Územního plánu Hustopeče nad Bečvou (opatření obecné povahy č. j. ORM/1636/20-36), nabyla účinnosti dne 1.4. 2021.

více... | Publikováno 15.3.2021

Územní studie „Z1“ Hustopeče nad Bečvou po úpravě 1a

Územní studie dle § 30 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). Schválení využití 18. 11. 2019.

více... | Publikováno 26.11.2019

Územní plán Hustopeče nad Bečvou

Zastupitelstvo městyse Hustopeče nad Bečvou usnesením ze dne 22.2.2018, pod číslem ZM/2018/01/06, vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/2697/17-44, „Územní plán Hustopeče nad Bečvou“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán nabylo účinnosti dne 13.3.2018.

více... | Publikováno 23.2.2018
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies