logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hustopeče nad Bečvou

Územní studie "Z1" Hustopeče nad Bečvou

Územní studie dle § 30 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

více... | Publikováno 8.8.2018

Územní plán Hustopeče nad Bečvou

Zastupitelstvo městyse Hustopeče nad Bečvou usnesením ze dne 22.2.2018, pod číslem ZM/2018/01/06, vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/2697/17-44, „Územní plán Hustopeče nad Bečvou“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán nabylo účinnosti dne 13.3.2018.

více... | Publikováno 23.2.2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019