logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie „Z1“ Hustopeče nad Bečvou po úpravě 1a

Publikováno 26.11.2019

Územní studie dle § 30 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). Schválení využití 18. 11. 2019.

„ Do Územní studie „Z1“ Hustopeče nad Bečvou po úpravě 1a je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na úřadě Městyse Hustopeče nad Bečvou, odbor stavební úřad, náměstí Míru č.p. 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou a na Městysi Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru č.p. 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies