logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ústí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí za období 2017-2021

Zprávu o uplatňování Územního plánu Ústí za období 2017-2021, schválilo Zastupitelstvo obce Ústí dne 14.10.2021. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 18.1.2022

Územní studie veřejného prostranství Ústí

více... | Publikováno 11.7.2019

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2013 - 2017

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Ústí za období 2014-2017 schválilo Zastupitelstvo obce Ústí usnesením ze dne 5.4.2018.

více... | Publikováno 13.3.2019

Územní plán Ústí

Zastupitelstvo obce Ústí usnesením ze dne 21.6.2013 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Ústí“. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Ústí vydán, nabylo účinnosti dne 1. 8. 2013.

více... | Publikováno 17.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies