logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ústí

Územní plán Ústí

Územní plán Ústí byl projednaný Zastupitelstvem obce Ústí dne 21.6.2013, vydaný formou opatření obecné povahy pod č.j. OSU/17304/11 a nabyl účinnosti dne 1.8.2013. Územní plán Ústí, včetně dokladů o jeho pořizování, je uložený k nahlédnutí u obce Ústí.

více... | Publikováno 17.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019