logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ústí

Územní studie veřejného prostranství Ústí

více... | Publikováno 11.7.2019

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2013 - 2017

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Ústí za období 2014-2017 schválilo Zastupitelstvo obce Ústí usnesením ze dne 5.4.2018.

více... | Publikováno 13.3.2019

Územní plán Ústí

Zastupitelstvo obce Ústí usnesením ze dne 21.6.2013 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Ústí“. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Ústí vydán, nabylo účinnosti dne 1. 8. 2013.

více... | Publikováno 17.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021