logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Ústí

Publikováno 17.8.2017

Územní plán Ústí byl projednaný Zastupitelstvem obce Ústí dne 21.6.2013, vydaný formou opatření obecné povahy pod č.j. OSU/17304/11 a nabyl účinnosti dne 1.8.2013. Územní plán Ústí, včetně dokladů o jeho pořizování, je uložený k nahlédnutí u obce Ústí.

Územní plán Ústí je současně  uložený k nahlédnutí:

    a) u pořizovatele - Městský úřad Hranice, odbor  stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování,

    b) na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad,

    c) na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje.

Územní plán Ústí  je rovněž zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup – na webových stránkách obce Ústí:

 http://www.obec-usti.cz/uzemni-plan/

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020