logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Olšovec

Zpráva o uplatňování Územního plánu Olšovec

Zprávu o uplatňování Územního plánu Olšovec v uplynulém období ( 06/2014 – 11/2019) schválilo Zastupitelstvo obce Olšovec na zasedání dne 25.6.2020. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 28.1.2021

Územní plán Olšovec

Zastupitelstvo obce Olšovec usnesením ze dne 24. 4. 2014 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Olšovec “. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Olšovec vydán, nabylo účinnosti dne 4. 6. 2014.

více... | Publikováno 15.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021