logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Olšovec

Územní plán Olšovec

Územní plán Olšovec  byl  projednaný  Zastupitelstvem obce Olšovec  dne 24. 4. 2014,  vydaný  formou opatření obecné povahy  a nabyl účinnosti dne 4. 6. 2014. Územní plán Olšovec,  včetně dokladů o jeho pořizování, je uložený k nahlédnutí u obce Olšovec.

více... | Publikováno 15.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019