logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Olšovec

Úplné znění územního plánu Olšovec po změně č. 1

Územní plán Olšovec byl vydán usnesením ze dne 24. 4. 2014 (účinnost 4. 6. 2014) a Změna č. 1 Územního plánu Olšovec usnesením ze dne 24.11.2022 (účinnost 10.12.2022).

více... | Publikováno 2.1.2023

Změna č. 1 Územního plánu Olšovec

Zastupitelstvo obce Olšovec usnesením ze dne 24.11.2022 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Olšovec. Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Olšovec vydána, nabylo účinnosti dne 10.12.2022.

více... | Publikováno 2.1.2023

Zpráva o uplatňování Územního plánu Olšovec

Zprávu o uplatňování Územního plánu Olšovec v uplynulém období ( 06/2014 – 11/2019) schválilo Zastupitelstvo obce Olšovec na zasedání dne 25.6.2020. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 28.1.2021

Územní plán Olšovec

Zastupitelstvo obce Olšovec usnesením ze dne 24. 4. 2014 vydalo formou opatření obecné povahy „Územní plán Olšovec “. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Olšovec vydán, nabylo účinnosti dne 4. 6. 2014.

více... | Publikováno 15.8.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies