logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Olšovec

Publikováno 15.8.2017

Územní plán Olšovec  byl  projednaný  Zastupitelstvem obce Olšovec  dne 24. 4. 2014,  vydaný  formou opatření obecné povahy  a nabyl účinnosti dne 4. 6. 2014. Územní plán Olšovec,  včetně dokladů o jeho pořizování, je uložený k nahlédnutí u obce Olšovec.

Územní plán  Olšovec je současně  uložený k nahlédnutí :

    a) u pořizovatele - Městský úřad Hranice, odbor  stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování,

    b) na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad,

    c) na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje.

Územní plán Olšovec  je rovněž zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup – na webových stránkách obce Olšovec: 

http://www.obecolsovec.cz/index.php?nid=2584&lid=cs&oid=3640035

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019