logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Hustopeče nad Bečvou

Publikováno 23.2.2018

Zastupitelstvo městyse Hustopeče nad Bečvou usnesením ze dne 22.2.2018, pod číslem ZM/2018/01/06, vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/2697/17-44, „Územní plán Hustopeče nad Bečvou“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán nabylo účinnosti dne 13.3.2018.

Do územního plánu Hustopeče nad Bečvou lze nahlížet na těchto místech:

  • Městys Hustopeče nad Bečvou
  • Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou, stavebním úřadě
  • MěÚ Hranice, úřadu územního plánování

Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:

  • Městys Hustopeče nad Bečvou.

Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách městyse Hustopeče nad Bečvou.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019