logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změna č. 1 územního plánu Rakov

Publikováno 16.8.2017

Změna č.1 územního plánu Rakov byla vydána Zastupitelstvem obce Rakov dne 27.12.2013 formou opatření obecné povahy č.j.OSUZPD/8761/13-20, které nabylo účinnosti dne 27.2.2014. Změna č.1 územního plánu Rakov včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u obce Rakov.

Do územního plánu Rakov včetně jeho změn lze nahlížet na OÚ Rakov a na MěÚ Hranice a OÚ Opatovice, stavebním úřadě.

Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019