logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změna č. 3. ÚP Rakov

Publikováno 27.2.2018

Zastupitelstvo obce Rakov usnesením ze dne 4.6.2018 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/15372/17-40, změnu č. 3 územního plánu Rakov . Opatření obecné povahy, kterým byla změna č.3  územního plánu Rakov vydána  nabylo účinnosti dne 26.6.2018. 

Opatření obecné povahy, kterým byla změna č.3  územního plánu Rakov vydána  nabylo účinnosti dne 26.6.2018. 
Do změny č.3 územního plánu Rakov lze nahlížet na těchto místech:
•    Obec Rakov
•    Obecní úřad Opatovice, stavební úřad
•    MěÚ Hranice, úřad územního plánování
Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:
•    Obec Rakov
Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách obce Rakov.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies