logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změna č. 3. územního plánu Rakov

Publikováno 27.2.2018

Zastupitelstvo obce Rakov usnesením ze dne 4.6.2018 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/15372/17-40, změnu č. 3 územního plánu Rakov .

Opatření obecné povahy, kterým byla změna č.3  územního plánu Rakov vydána  nabylo účinnosti dne 26.6.2018. 
Do změny č.3 územního plánu Rakov lze nahlížet na těchto místech:
•    Obec Rakov
•    Obecní úřad Opatovice, stavební úřad
•    MěÚ Hranice, úřad územního plánování
Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:
•    Obec Rakov
Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách obce Rakov.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019