logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Býškovice

Publikováno 24.10.2017

Zastupitelstvo obce Býškovice usnesením ze dne 8.3.2018 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/3251/17-208, „Územní plán Býškovice“.

Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 30.3.2018.

Do územního plánu Býškovice lze nahlížet na těchto místech:

  • Obec Býškovice
  • Obecní úřad Opatovice, stavební úřad
  • MěÚ Hranice, úřad územního plánování

Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:

  • Obec Býškovice.

Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách obce Býškovice.

Územní plán Býškovice je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019