logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Partutovice

Publikováno 15.8.2017

Územní plán Partutovice  nabyl účinnosti dne 24.10.2014. Územní plán Partutovice, včetně dokladů o jeho pořizování, je uložený k nahlédnutí u obce Partutovice.

Územní plán  Partutovice je současně  uložený k nahlédnutí :

    a) u pořizovatele - Městský úřad Hranice, odbor  stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování,

    b) na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad,

    c) na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje.

 Územní plán Partutovice je rovněž zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup – na webových stránkách obce Partutovice:

http://www.partutovice.cz/uzemni-plan/.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019