logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úplné znění ÚP Partutovice po Změně č. 1.

Publikováno 18.2.2021

Zastupitelstvo obce Partutovice usnesením ze dne 5.11.2020 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Partutovice. Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Partutovice vydána, nabylo účinnosti dne 28.11.2020.
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies