logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie "Z6" Špičky

Publikováno 16.8.2017

Pořízení územní studie lokality „Z6“ Špičky (dále jen „Územní studie“) je uloženo územním plánem Špičky. Územní studie je pořízena na základě schválení Zastupitelstvem obce Špičky ze dne 5.3.2014. Obec podala podnět pořizovateli dne 13.5.2014.

Územní studie navrhla řešení obytné zástavby a způsob obsluhy území technickými a dopravními sítěmi, navrhla způsob zástavby a  stavební čáry pro celou lokalitu,  rozdělení pozemků (parcelaci), navrhla regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území, navrhla systém sídelní a ochranné zeleně, posoudila územně technické důsledky rozšíření obytné zástavby a jejího napojení na širší území.

Pořizovatel schválil využitelnost územní studie dne 12.3.2015.

Územní studie lokality „Z6“ Špičky je uložena a je možno do ní nahlížet na MěÚ Hranice, oddělení územního plánování, Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, stavebním úřadu a na Obecním úřadu Špičky.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies