logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Špičky

Publikováno 16.8.2017

Územní plán Špičky byl vydán Zastupitelstvem obce Špičky dne 5.3.2014 formou opatření obecné povahy č.j.OSUZPD/474/13-25, které nabylo účinnosti dne 24.4.2014. Územní plán včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u obce Špičky.

Do územního plánu Špičky lze nahlížet na OÚ Špičky a na MěÚ Hranice a Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou, stavebním úřadě.

Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet na OÚ Špičky.

Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019