logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Horní Újezd

Publikováno 5.9.2019

Zastupitelstvo obce Horní Újezd usnesením ze dne 19. 11. 2019 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/14965/19-38, „Územní plán Horní Újezd“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 5.12.2019.

Do územního plánu Horní Újezd lze nahlížet na těchto místech:

  • Obec Horní Újezd
  • Obecní úřad Všechovice, stavební úřad
  • MěÚ Hranice, úřad územního plánování

Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:

  • Obec Horní Újezd.

Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách obce Horní Újezd.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020